3 (2008)

Theologica Wratislaviensia 3/2008, Za horyzontem

skan_2008_okladka
red. dr Piotr Lorek

Pobierz cały tom w PDF

Spis treści ThWr-3

RELIGIA

 • Sławomir Torbus, Apostoł Paweł za horyzontem – refleksje wokół 2 Kor 11,30-12,10, s. 13 (pobierz PDF)
 • Piotr LorekOd ludzkiej przypadłości po boską karę. Śmierć i życie pozagrobowe Antiocha IV Epifanesa w wybranych pismach starożytnych, s. 23 (pobierz PDF)
 • Piotr Muchowski, Przyszły świat według esseńczyków, s. 31 (pobierz PDF)
 • Maciej Münnich, Świat umarłych w wyobrażeniach biblijnych środowisk mądrościowych, s. 37 (pobierz PDF)
 • Marcin Wodziński, Jakie tak naprawdę były wyobrażenia eschatologiczne ludu żydowskiego w Europie Wschodniej? Rekonesans badawczy, s. 47 (pobierz PDF)
 • Ali Abi Issa, Wędrówki duszy po życiu, s. 55 (pobierz PDF)
 • Andreas Hahn, Christ’s Resurrection an Enormous Self-Deception? A Critical Engagement with the Challenge of Gerd Lüdemann, s. 65 (pobierz PDF)
 • Piotr Blumczyński, Między demitologizacją a remitologizacją: Niebo i piekło według C.S. Lewisa (ze szczególnym odniesieniem do Podziału ostatecznego), s. 75 (pobierz PDF)
 • Sebastian R. Smolarz, Aspekty życia pośmiertnego w Apokalipsie św. Jana, s. 83 (pobierz PDF)

FILOZOFIA

 • Ireneusz Ziemiński, Idea śmierci jako ofiary, s. 95 (pobierz PDF)
 • Wojciech Szczerba, Śmierć i nie-śmiertelność w mitologii greckiej. Podstawy filozoficznej koncepcji apokatastazy duszy, s. 103 (pobierz PDF)
 • Artur Pacewicz, Postawa Sokratesa wobec śmierci w Platońskiej Obronie Sokratesa, s. 119 (pobierz PDF)
 • Jacek Zieliński, Śmierć u Orygenesa. Dusza a problem śmierci w myśli Orygenesa, s. 129 (pobierz PDF)

 

Fragmenty

Adam Płachciak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

"Racjonalizm zdaniem Webera jest najbardziej osobliwą cechą społeczeństw zachodnich i ma fundamentalne znaczenie dla zasadniczych procedur globalnej struktury tych społeczeństw, tj. gospodarki i państwa, porządku prawno-administracyjnego i moralności, nauk przyrodniczych i humanistycznych, filozofii i religii, a nawet muzyki, architektury i malarstwa.(...) Odwoływanie się do ratio i związana z tym próba precyzacji terminów wymaga stworzenia „wewnątrzświatowego instrumentarium”, za pomocą którego można by określać naturę zmieniającego się świata zjawisk społecznych."

TW 12, 2017, s. 188-189

Ks. bp Waldemar Pytel, Diecezja wrocławska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

"Bonhoeffer (...): napomina chrześcijan, że jeśli łaska ma być przyjęta i okazać się skuteczna, należy uczynić wszystko, co możliwe, aby nie była ona „tania”, lecz — przeciwnie — „droga”, to znaczy zobowiązująca do modlitwy i czynu, który jest konkretnym naśladowaniem Chrystusa w Jego Słowie. W tym sensie Bonhoeffer stale wzbogaca chrześcijaństwo wszystkich czasów, ponieważ wyklucza jakiekolwiek samozadowolenie. Co więcej, wyjmuje chrześcijanina z kontekstu Kościoła instytucjonalnego i każe nam wszystkim szukać Chrystusa i Jego woli w określonej rzeczywistości, jakby nie było Wszechmocnego!"

TW 11, 2016, s. 9

Stefan Nowicki, Uniwersytet Wrocławski

"Zagadnienie ludzkiego życia i przemijania jest obecne we wszystkich kulturach świata, gdyż człowieka fascynuje z jednej strony ulotność istnienia, a z drugiej możliwość przedłużenia egzystencji dzięki dziedzictwu, jakie po sobie zostawia. Z tego tez względu wiele utworów literackich opiewa nieśmiertelną sławę, jaka zyskali sobie wielcy bohaterowie przeszłości. Trzeba przy tym przyznać, że sława owa zasadniczo wypływa z dokonań wojennych, nadludzkiej siły lub nieprzeciętnej odwagi (i jednocześnie jest nimi ograniczona). Przeciętny śmiertelnik nie mógł zatem marzyc o pozostaniu w wiecznej pamięci rzesz potomnych, jednak przeżycie we wspomnieniach własnych spadkobierców znajdowało się jak najbardziej w jego zasięgu."

TW 10, 2015, s. 88-89

więcej >>

Monografie

John Matthews, Lękliwe dusze pytają. Duchowość Dietricha Bonhoeffera

Rekonstrukcja głównych idei zawartych w listach teologicznych i zapiskach więziennych wybitnego teologa protestanckiego i działacza antynazistowskiego ruchu oporu.

więcej >>