3 (2008)

Theologica Wratislaviensia 3/2008, Za horyzontem

skan_2008_okladka
red. dr Piotr Lorek

Pobierz cały tom w PDF

Spis treści ThWr-3

RELIGIA

 • Sławomir Torbus, Apostoł Paweł za horyzontem – refleksje wokół 2 Kor 11,30-12,10, s. 13 (pobierz PDF)
 • Piotr LorekOd ludzkiej przypadłości po boską karę. Śmierć i życie pozagrobowe Antiocha IV Epifanesa w wybranych pismach starożytnych, s. 23 (pobierz PDF)
 • Piotr Muchowski, Przyszły świat według esseńczyków, s. 31 (pobierz PDF)
 • Maciej Münnich, Świat umarłych w wyobrażeniach biblijnych środowisk mądrościowych, s. 37 (pobierz PDF)
 • Marcin Wodziński, Jakie tak naprawdę były wyobrażenia eschatologiczne ludu żydowskiego w Europie Wschodniej? Rekonesans badawczy, s. 47 (pobierz PDF)
 • Ali Abi Issa, Wędrówki duszy po życiu, s. 55 (pobierz PDF)
 • Andreas Hahn, Christ’s Resurrection an Enormous Self-Deception? A Critical Engagement with the Challenge of Gerd Lüdemann, s. 65 (pobierz PDF)
 • Piotr Blumczyński, Między demitologizacją a remitologizacją: Niebo i piekło według C.S. Lewisa (ze szczególnym odniesieniem do Podziału ostatecznego), s. 75 (pobierz PDF)
 • Sebastian R. Smolarz, Aspekty życia pośmiertnego w Apokalipsie św. Jana, s. 83 (pobierz PDF)

FILOZOFIA

 • Ireneusz Ziemiński, Idea śmierci jako ofiary, s. 95 (pobierz PDF)
 • Wojciech Szczerba, Śmierć i nie-śmiertelność w mitologii greckiej. Podstawy filozoficznej koncepcji apokatastazy duszy, s. 103 (pobierz PDF)
 • Artur Pacewicz, Postawa Sokratesa wobec śmierci w Platońskiej Obronie Sokratesa, s. 119 (pobierz PDF)
 • Jacek Zieliński, Śmierć u Orygenesa. Dusza a problem śmierci w myśli Orygenesa, s. 129 (pobierz PDF)

 

Fragmenty

Adam Płachciak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

"Racjonalizm zdaniem Webera jest najbardziej osobliwą cechą społeczeństw zachodnich i ma fundamentalne znaczenie dla zasadniczych procedur globalnej struktury tych społeczeństw, tj. gospodarki i państwa, porządku prawno-administracyjnego i moralności, nauk przyrodniczych i humanistycznych, filozofii i religii, a nawet muzyki, architektury i malarstwa.(...) Odwoływanie się do ratio i związana z tym próba precyzacji terminów wymaga stworzenia „wewnątrzświatowego instrumentarium”, za pomocą którego można by określać naturę zmieniającego się świata zjawisk społecznych."

TW 12, 2017, s. 188-189

Ks. bp Waldemar Pytel, Diecezja wrocławska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

"Bonhoeffer (...): napomina chrześcijan, że jeśli łaska ma być przyjęta i okazać się skuteczna, należy uczynić wszystko, co możliwe, aby nie była ona „tania”, lecz — przeciwnie — „droga”, to znaczy zobowiązująca do modlitwy i czynu, który jest konkretnym naśladowaniem Chrystusa w Jego Słowie. W tym sensie Bonhoeffer stale wzbogaca chrześcijaństwo wszystkich czasów, ponieważ wyklucza jakiekolwiek samozadowolenie. Co więcej, wyjmuje chrześcijanina z kontekstu Kościoła instytucjonalnego i każe nam wszystkim szukać Chrystusa i Jego woli w określonej rzeczywistości, jakby nie było Wszechmocnego!"

TW 11, 2016, s. 9

Stefan Nowicki, Uniwersytet Wrocławski

"Zagadnienie ludzkiego życia i przemijania jest obecne we wszystkich kulturach świata, gdyż człowieka fascynuje z jednej strony ulotność istnienia, a z drugiej możliwość przedłużenia egzystencji dzięki dziedzictwu, jakie po sobie zostawia. Z tego tez względu wiele utworów literackich opiewa nieśmiertelną sławę, jaka zyskali sobie wielcy bohaterowie przeszłości. Trzeba przy tym przyznać, że sława owa zasadniczo wypływa z dokonań wojennych, nadludzkiej siły lub nieprzeciętnej odwagi (i jednocześnie jest nimi ograniczona). Przeciętny śmiertelnik nie mógł zatem marzyc o pozostaniu w wiecznej pamięci rzesz potomnych, jednak przeżycie we wspomnieniach własnych spadkobierców znajdowało się jak najbardziej w jego zasięgu."

TW 10, 2015, s. 88-89

więcej >>

Monografie

Pavel Hanes, Evangelical Theology and Philosophy: Improving a Difficult Relationship

The book presents an approach to philosophy from the point of view of evangelical theology. It describes the ways of using philosophy in Christian apologetics and at the same time could be a guide to the successful study of philosophy by theologians.

więcej >>