9 (2014)

Theologica Wratislaviensia 9 (2014), Oblicza przywództwa

Theologica_-_okladka_2014_-__340x235_-_corel_15_ost

 

red.Wojciech Kowalewski
 • (pobierz cały tom w PDF)
 • Od redaktora (pobierz PDF)

***

 • Sebastian Smolarz, Przywódcy ludu i problem ´élöhîm w Księdze Przymierza (Księga Wyjścia 20,22–23,33) w ujęciu narracyjnym, s. 13 (pobierz PDF)
 • Andrzej Seweryn, Kluczowe aspekty duchowego przywództwa w perspektywie biblijnej, s. 25 (pobierz PDF)
 • Janusz Kucharczyk, Koncepcje władzy w myśli chrześcijańskiej jako modelowe formy przywództwa w Kościele, s. 39 (pobierz PDF)
 • Piotr Gąsiorowski, Teologia krzyża jako podstawowy imperatyw chrześcijańskich modeli przywództwa i władzy, s. 53 (pobierz PDF)
 • Artur Śmieja, Modele przywództwa we wspólnotach typu charyzmatycznego, s. 61 (pobierz PDF)
 • Adam Palion, Pastores gregis jako model posługi duszpasterskiej, s. 71 (pobierz PDF)
 • Radosław Łazarz, Modele przywództwa w ruchu husyckim: uczony, wódz, kaznodzieja, s. 87 (pobierz PDF)
 • Mateusz Wichary, Wizja społeczna Abrahama Kuypera jako inspiracja dla chrześcijańskich przywódców, s.99 (pobierz PDF)
 • Joel Burnell, Bonhoeffer as Exemplar of Spiritual Leadership: Confessing by Way of Resistance, s. 113 (pobierz PDF)
 • Leszek Jańczuk, Ewolucja funkcji prezbitera okręgowego w Kościele Zielonoświątkowym na przykładzie Podlasia, s. 127 (pobierz PDF)
 • Kacper Mulawa, O etycznych wyzwaniach menedżera, s. 141 (pobierz PDF)
 • Wojciech Kowalewski, Dawid Wawrzyniak, Implikacje coachingu dla duchowego przywództwa, s.157 (pobierz PDF)

Fragmenty

Adam Płachciak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

"Racjonalizm zdaniem Webera jest najbardziej osobliwą cechą społeczeństw zachodnich i ma fundamentalne znaczenie dla zasadniczych procedur globalnej struktury tych społeczeństw, tj. gospodarki i państwa, porządku prawno-administracyjnego i moralności, nauk przyrodniczych i humanistycznych, filozofii i religii, a nawet muzyki, architektury i malarstwa.(...) Odwoływanie się do ratio i związana z tym próba precyzacji terminów wymaga stworzenia „wewnątrzświatowego instrumentarium”, za pomocą którego można by określać naturę zmieniającego się świata zjawisk społecznych."

TW 12, 2017, s. 188-189

Ks. bp Waldemar Pytel, Diecezja wrocławska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

"Bonhoeffer (...): napomina chrześcijan, że jeśli łaska ma być przyjęta i okazać się skuteczna, należy uczynić wszystko, co możliwe, aby nie była ona „tania”, lecz — przeciwnie — „droga”, to znaczy zobowiązująca do modlitwy i czynu, który jest konkretnym naśladowaniem Chrystusa w Jego Słowie. W tym sensie Bonhoeffer stale wzbogaca chrześcijaństwo wszystkich czasów, ponieważ wyklucza jakiekolwiek samozadowolenie. Co więcej, wyjmuje chrześcijanina z kontekstu Kościoła instytucjonalnego i każe nam wszystkim szukać Chrystusa i Jego woli w określonej rzeczywistości, jakby nie było Wszechmocnego!"

TW 11, 2016, s. 9

Stefan Nowicki, Uniwersytet Wrocławski

"Zagadnienie ludzkiego życia i przemijania jest obecne we wszystkich kulturach świata, gdyż człowieka fascynuje z jednej strony ulotność istnienia, a z drugiej możliwość przedłużenia egzystencji dzięki dziedzictwu, jakie po sobie zostawia. Z tego tez względu wiele utworów literackich opiewa nieśmiertelną sławę, jaka zyskali sobie wielcy bohaterowie przeszłości. Trzeba przy tym przyznać, że sława owa zasadniczo wypływa z dokonań wojennych, nadludzkiej siły lub nieprzeciętnej odwagi (i jednocześnie jest nimi ograniczona). Przeciętny śmiertelnik nie mógł zatem marzyc o pozostaniu w wiecznej pamięci rzesz potomnych, jednak przeżycie we wspomnieniach własnych spadkobierców znajdowało się jak najbardziej w jego zasięgu."

TW 10, 2015, s. 88-89

więcej >>

Monografie

Pavel Hanes, Evangelical Theology and Philosophy: Improving a Difficult Relationship

The book presents an approach to philosophy from the point of view of evangelical theology. It describes the ways of using philosophy in Christian apologetics and at the same time could be a guide to the successful study of philosophy by theologians.

więcej >>