13 (2018)

Theologica Wratislaviensia 13 (2018), Teologia Ziemi

red. Sebastian Smolarz

„Redakcja ThWr sprostowuje, że w wersji drukowanej tomu 13/2018 pojawiły się następujące błędy formalne:
Na str. 161-169 w tzw. żywej paginie widnieje niewłaściwy tytuł artykułu. Jest: „Ewolucja katolickiego spojrzenia na Marcina Lutra”, powinno być: ” „Can a Male Save Women?” Rola języka chrystologicznego według Rosemary Radford Ruether”
Na str. 173 podano niewłaściwą afiliację autorki. Jest: „Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie”, powinno być: „Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu”.
Oba błędy formalne zostały usunięte w wersji online czasopisma. Za zaistniałą sytuację zarówno autorki jak i czytelników przepraszamy.”

Pobierz cały tom w PDF

Od Redaktora (pobierz w PDF)

TEOLOGIA ZIEMI

 • Anna Rambiert- Kwaśniewska, „Uczyńcie ją sobie poddaną” (Rdz 1, 28). Studium semantyczne i teologiczne implikacje czasownika „poddawać”, s. 15 (pobierz w PDF)
 • Sebastian Smolarz, Personifikacja ziemi w Księdze Jeremiasza 12, 4 a kwestie ekologiczne, s. 29 (pobierz w PDF)
 • Bogdan Ferdek, Ekologiczny aspekt przymierza spod znaku tęczy, s. 41 (pobierz w PDF)
 • Bogumił Jarmulak, O stosunku człowieka do przyrody w nauczaniu Jana Kalwina, s. 53 (pobierz w PDF)
 • Paweł Beyga, „Pleni sunt caeli et terra gloria tua”. Ziemia i doczesność w teologii liturgii Josepha Ratzingera, s. 65 (pobierz w PDF)
 • Joel Burnell, Towards a Theology of the Earth with Dietrich Bonhoeffer, s. 77 (pobierz w PDF)
 • Mariusz Rosik, Paweł Apostoł o naturalnym poznaniu Boga (Rz 1, 19−20), s. 87 (pobierz w PDF)
 • Albín Masarik, Search for the Meaning of the Expression kainē ktisis in 2 Corinthians 5:17 and Galatians 6:15, s. 101 (pobierz w PDF)
 • Kalina Wojciechowska, Ziemia wydaje plon. Funkcja i znaczenie leksemu „ziemia” i jego hiponimów w przypowieści o siewcy (Mk 4, 1−9), s. 109 (pobierz w PDF)

VARIA

 • Anna Hamrlová, The Coexistence of Lutherans and Catholics: Its Reflection on Art with Examples from the Czech-Moravian Highlands in the 16th Century, s. 133 (pobierz w PDF)
 • Adam Palion, Ewolucja katolickiego spojrzenia na Marcina Lutra, s. 143 (pobierz w PDF)
 • Angelika Maria Małek, „Can a Male Savior Save Women?” Rola języka chrystologicznego według Rosemary Radford Ruether, s. 159 (pobierz w PDF)

RECENZJE

 • Joanna Szczepankiewicz-Battek, Mariusz Orłowski, Puławscy zielonoświątkowcy. Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Puławach w latach 1991−1995, s. 173 (pobierz w PDF)

Fragmenty

Adam Płachciak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

"Racjonalizm zdaniem Webera jest najbardziej osobliwą cechą społeczeństw zachodnich i ma fundamentalne znaczenie dla zasadniczych procedur globalnej struktury tych społeczeństw, tj. gospodarki i państwa, porządku prawno-administracyjnego i moralności, nauk przyrodniczych i humanistycznych, filozofii i religii, a nawet muzyki, architektury i malarstwa.(...) Odwoływanie się do ratio i związana z tym próba precyzacji terminów wymaga stworzenia „wewnątrzświatowego instrumentarium”, za pomocą którego można by określać naturę zmieniającego się świata zjawisk społecznych."

TW 12, 2017, s. 188-189

Ks. bp Waldemar Pytel, Diecezja wrocławska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

"Bonhoeffer (...): napomina chrześcijan, że jeśli łaska ma być przyjęta i okazać się skuteczna, należy uczynić wszystko, co możliwe, aby nie była ona „tania”, lecz — przeciwnie — „droga”, to znaczy zobowiązująca do modlitwy i czynu, który jest konkretnym naśladowaniem Chrystusa w Jego Słowie. W tym sensie Bonhoeffer stale wzbogaca chrześcijaństwo wszystkich czasów, ponieważ wyklucza jakiekolwiek samozadowolenie. Co więcej, wyjmuje chrześcijanina z kontekstu Kościoła instytucjonalnego i każe nam wszystkim szukać Chrystusa i Jego woli w określonej rzeczywistości, jakby nie było Wszechmocnego!"

TW 11, 2016, s. 9

Stefan Nowicki, Uniwersytet Wrocławski

"Zagadnienie ludzkiego życia i przemijania jest obecne we wszystkich kulturach świata, gdyż człowieka fascynuje z jednej strony ulotność istnienia, a z drugiej możliwość przedłużenia egzystencji dzięki dziedzictwu, jakie po sobie zostawia. Z tego tez względu wiele utworów literackich opiewa nieśmiertelną sławę, jaka zyskali sobie wielcy bohaterowie przeszłości. Trzeba przy tym przyznać, że sława owa zasadniczo wypływa z dokonań wojennych, nadludzkiej siły lub nieprzeciętnej odwagi (i jednocześnie jest nimi ograniczona). Przeciętny śmiertelnik nie mógł zatem marzyc o pozostaniu w wiecznej pamięci rzesz potomnych, jednak przeżycie we wspomnieniach własnych spadkobierców znajdowało się jak najbardziej w jego zasięgu."

TW 10, 2015, s. 88-89

więcej >>

Monografie

Pavel Hanes, Evangelical Theology and Philosophy: Improving a Difficult Relationship

The book presents an approach to philosophy from the point of view of evangelical theology. It describes the ways of using philosophy in Christian apologetics and at the same time could be a guide to the successful study of philosophy by theologians.

więcej >>