15 (2020)

Theologica Wratislaviensia 15 (2020), (Nie)obecność zła

red. Paweł Beyga

Pobierz cały tom w PDF

Od redaktora naczelnego (pobierz w PDF)

Od redaktora (pobierz w PDF)

(NIE)OBECNOŚĆ ZŁA

 • Łukasz Maskos-Nysler, (Nie)obecność dobra? (Nie)obecność zła? Rozważania o (nie)istnieniu wartości (pobierz w PDF)
 • Bogdan Ferdek, Zło w dyskursie teologicznym Dietricha Bonhoeffera (pobierz w PDF)
 • Paweł Kiejkowski, Bez śmierci nie byłoby nowego życia. Kallistos Ware o chrześcijańskim rozumieniu misterium zła, namiętności i śmierci (pobierz w PDF)
 • Janusz Królikowski, Wiara, słowo i krzyż w teologii Lutra (pobierz w PDF)
 • Joanna Giel, Żydzi w oczach chrześcijanina. Lewina analiza historycznych źródeł antyjudaizmu Lutra (pobierz w PDF)
 • Wojciech Grygiel, Evil and Suffering in the Evolving Universe (pobierz w PDF)
 • Agnieszka Łoza, Paweł Beyga, Wieczność piekła w teologii Hansa Künga i Josepha Ratzingera (pobierz w PDF)
 • Joel Burnell, Touching the Perfect, Embracing the Real: Leonard Cohen and Theodicy (pobierz w PDF)

VARIA

 • Piotr Lorek, Budda, Jezus i Piotr chodzą po wodzie. Zenistyczny i chrześcijański typ relatywizacji i reprezentacji człowieka (pobierz w PDF)
 • Krzysztof Wolnica, Kaspar von Schwenckfeld o Eucharystii (pobierz w PDF)
 • Izabela Bućkowska, Przegląd koncepcji hermeneutycznych w judaizmie I wieku (pobierz w PDF)

 RECENZJE KSIĄŻEK

 • Agnieszka Łoza, Tomasz Gałuszka, Piękny Bóg, Piękny Człowiek. Zło z perspektywy teologii piękna Tomasza z Akwinu (pobierz w PDF)
 • Łukasz Maskos-Nysler, Alexander Poraj-Żakiej, Stulecie Willigisa. Biografia duchowa Willigisa Jägera, benedyktyna i mistrza zen (pobierz w PDF)
 • Piotr Lorek, Maciej Manikowski, Relacja i dialog. Wprowadzenie do ontologii trynitarnej (pobierz w PDF)

Fragmenty

Adam Płachciak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

"Racjonalizm zdaniem Webera jest najbardziej osobliwą cechą społeczeństw zachodnich i ma fundamentalne znaczenie dla zasadniczych procedur globalnej struktury tych społeczeństw, tj. gospodarki i państwa, porządku prawno-administracyjnego i moralności, nauk przyrodniczych i humanistycznych, filozofii i religii, a nawet muzyki, architektury i malarstwa.(...) Odwoływanie się do ratio i związana z tym próba precyzacji terminów wymaga stworzenia „wewnątrzświatowego instrumentarium”, za pomocą którego można by określać naturę zmieniającego się świata zjawisk społecznych."

TW 12, 2017, s. 188-189

Ks. bp Waldemar Pytel, Diecezja wrocławska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

"Bonhoeffer (...): napomina chrześcijan, że jeśli łaska ma być przyjęta i okazać się skuteczna, należy uczynić wszystko, co możliwe, aby nie była ona „tania”, lecz — przeciwnie — „droga”, to znaczy zobowiązująca do modlitwy i czynu, który jest konkretnym naśladowaniem Chrystusa w Jego Słowie. W tym sensie Bonhoeffer stale wzbogaca chrześcijaństwo wszystkich czasów, ponieważ wyklucza jakiekolwiek samozadowolenie. Co więcej, wyjmuje chrześcijanina z kontekstu Kościoła instytucjonalnego i każe nam wszystkim szukać Chrystusa i Jego woli w określonej rzeczywistości, jakby nie było Wszechmocnego!"

TW 11, 2016, s. 9

Stefan Nowicki, Uniwersytet Wrocławski

"Zagadnienie ludzkiego życia i przemijania jest obecne we wszystkich kulturach świata, gdyż człowieka fascynuje z jednej strony ulotność istnienia, a z drugiej możliwość przedłużenia egzystencji dzięki dziedzictwu, jakie po sobie zostawia. Z tego tez względu wiele utworów literackich opiewa nieśmiertelną sławę, jaka zyskali sobie wielcy bohaterowie przeszłości. Trzeba przy tym przyznać, że sława owa zasadniczo wypływa z dokonań wojennych, nadludzkiej siły lub nieprzeciętnej odwagi (i jednocześnie jest nimi ograniczona). Przeciętny śmiertelnik nie mógł zatem marzyc o pozostaniu w wiecznej pamięci rzesz potomnych, jednak przeżycie we wspomnieniach własnych spadkobierców znajdowało się jak najbardziej w jego zasięgu."

TW 10, 2015, s. 88-89

więcej >>

Monografie

Pavel Hanes, Evangelical Theology and Philosophy: Improving a Difficult Relationship

The book presents an approach to philosophy from the point of view of evangelical theology. It describes the ways of using philosophy in Christian apologetics and at the same time could be a guide to the successful study of philosophy by theologians.

więcej >>