14 (2019)

Theologica Wratislaviensia 14 (2019), Wolność i wartość

Theologica Wratislaviensia t14

red. Sławomir Torbus, Wojciech Szczerba

Pobierz cały tom w PDF

Od redakcji (pobierz w PDF)

Tomáš Halík, Droga wolność (pobierz w PDF)

Tomáš Halík, Costly Freedom (pobierz w PDF)

ARTYKUŁY NAUKOWE

  • Łukasz Maskos-Nysler, Wartość ludzkiego życia – wybrane aspekty zagadnienia (pobierz w PDF)
  • Adam Płachciak, Wolność w antropologii Fiodora Dostojewskiego (pobierz w PDF)
  • Łukasz Maskos-Nysler, Czy można być szczęśliwym nihilistą? (pobierz w PDF)
  • Jacek Pruszyński, Joanna Gacka, Czas, zdrowie i choroba oraz wolność w rozważaniach o pracoholizmie i zespole zawodowego wypalenia (pobierz w PDF)
  • Artur Jemielita, Między teologią, a wolnością. Kapłaństwo kobiet w Kościołach Starokatolickich Unii Utrechckiej (pobierz w PDF)
  • Piotr Lorek, Rudolfa Otto interpretacja nowotestamentowej i Marcina Lutra nauki o predestynacji w świetle doświadczenia misterium tremendum (pobierz w PDF)
  • Grzegorz Wiktorowski, Od kulpabilizacji przez medykalizację do penalizacji i z powrotem. Próba antropologicznego odczytania Rz 1, 24-28 (pobierz w PDF)
  • Károly Bácskai, Freedom in Pauline Perspective – A Brief Exegetical Survey of Gal 5,1.6 (pobierz w PDF)

 RECENZJE KSIĄŻEK

  • Paweł Beyga, Tomasz Kornek, Hans Küng i Joseph Ratzinger jako teolodzy Soboru Watykańskiego II. Lublin 2020 (pobierz w PDF)
  • Piotr Lorek, Bogdan Ferdek, „Logos nadziei. Camino jako laboratorium nadziei”, Wrocław 2020 (pobierz w PDF)

 

 

 

Fragmenty

Adam Płachciak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

"Racjonalizm zdaniem Webera jest najbardziej osobliwą cechą społeczeństw zachodnich i ma fundamentalne znaczenie dla zasadniczych procedur globalnej struktury tych społeczeństw, tj. gospodarki i państwa, porządku prawno-administracyjnego i moralności, nauk przyrodniczych i humanistycznych, filozofii i religii, a nawet muzyki, architektury i malarstwa.(...) Odwoływanie się do ratio i związana z tym próba precyzacji terminów wymaga stworzenia „wewnątrzświatowego instrumentarium”, za pomocą którego można by określać naturę zmieniającego się świata zjawisk społecznych."

TW 12, 2017, s. 188-189

Ks. bp Waldemar Pytel, Diecezja wrocławska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

"Bonhoeffer (...): napomina chrześcijan, że jeśli łaska ma być przyjęta i okazać się skuteczna, należy uczynić wszystko, co możliwe, aby nie była ona „tania”, lecz — przeciwnie — „droga”, to znaczy zobowiązująca do modlitwy i czynu, który jest konkretnym naśladowaniem Chrystusa w Jego Słowie. W tym sensie Bonhoeffer stale wzbogaca chrześcijaństwo wszystkich czasów, ponieważ wyklucza jakiekolwiek samozadowolenie. Co więcej, wyjmuje chrześcijanina z kontekstu Kościoła instytucjonalnego i każe nam wszystkim szukać Chrystusa i Jego woli w określonej rzeczywistości, jakby nie było Wszechmocnego!"

TW 11, 2016, s. 9

Stefan Nowicki, Uniwersytet Wrocławski

"Zagadnienie ludzkiego życia i przemijania jest obecne we wszystkich kulturach świata, gdyż człowieka fascynuje z jednej strony ulotność istnienia, a z drugiej możliwość przedłużenia egzystencji dzięki dziedzictwu, jakie po sobie zostawia. Z tego tez względu wiele utworów literackich opiewa nieśmiertelną sławę, jaka zyskali sobie wielcy bohaterowie przeszłości. Trzeba przy tym przyznać, że sława owa zasadniczo wypływa z dokonań wojennych, nadludzkiej siły lub nieprzeciętnej odwagi (i jednocześnie jest nimi ograniczona). Przeciętny śmiertelnik nie mógł zatem marzyc o pozostaniu w wiecznej pamięci rzesz potomnych, jednak przeżycie we wspomnieniach własnych spadkobierców znajdowało się jak najbardziej w jego zasięgu."

TW 10, 2015, s. 88-89

więcej >>

Monografie

Pavel Hanes, Evangelical Theology and Philosophy: Improving a Difficult Relationship

The book presents an approach to philosophy from the point of view of evangelical theology. It describes the ways of using philosophy in Christian apologetics and at the same time could be a guide to the successful study of philosophy by theologians.

więcej >>