11 (2016)

Theologica Wratislaviensia 11 (2016), Dietrich Bonhoeffer na 500 lat Reformacji

red. Joel Burnell, Piotr Lorek, Wojciech Szczerba

Pobierz cały tom w PDF

Wstęp (pobierz w PDF)

CZĘŚĆ I
Bonhoeffer a teologia ewangelicka

 • Michael P. Dejonge, The Ubiquity of Luther in Bonhoeffer, with a Glance at Ecumenical Implications, s. 19 (pobierz w PDF)
 • Michael Fletcher, Is the Church Dead? Bonhoeffer’s Theology-of-the-Cross and the Future of Ecumenical Ecclesiology, s. 29 (pobierz w PDF)
 • Jerzy Sojka, Dietrich Bonhoeffer’s “Costly Grace” as a Reminder of Reformation Theology, s. 47 (pobierz w PDF)
 • Steven C. van den Heuvel, The Flourishing of Human Life: Fostering a Dialogue between Theology and the Capabilities Approach through Dietrich Bonhoeffer, s. 61 (pobierz w PDF)
 • Jens Zimmermann, Bonhoeffer’s Incarnational Humanism, s. 73 (pobierz w PDF)

CZĘŚĆ II
Bonhoeffer a ekumenizm

 • Bogdan Ferdek, Eschatologia Dietricha Bonhoeffera i Romano Guardiniego. Perspektywa ekumeniczna, s. 89 (pobierz w PDF)
 • Bogusław Kochaniewicz, Homo imago Dei in Dietrich Bonhoeffer’s Point of View. An Ecumenical Perspective, s. 101 (pobierz w PDF)
 • Magdalena Piekarska, Modele interpretacji Paschy w teologii Dietricha Bonhoeffera, s. 109 (pobierz w PDF)
 • Sam Randall, Suffering as an Ecumenical Paradigm in Dietrich Bonhoeffer and Edith Stein, s. 125 (pobierz w PDF)

CZĘŚĆ III
Bonhoeffer o Kościele wobec państwa i w społeczeństwie

 • Carlos Caldas, Participation of Pan-Protestantism in the Public Arena in Brazil. Introductory Remarks, s. 147 (pobierz w PDF)
 • Barry Harvey, Kościół i polifonia życia. Publiczny charakter Kościoła w świecie, który stał się dorosły, s. 161 (pobierz w PDF)
 • Michał Paziewski, Rola Dietricha Bonhoeffera w kształtowaniu fundamentów etycznych opozycji demokratycznej w PRL-u, s. 175 (pobierz w PDF)
 • Jens Zimmermann, Bonhoeffer and Non-Violence, s. 197 (pobierz w PDF)

 

Fragmenty

Adam Płachciak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

"Racjonalizm zdaniem Webera jest najbardziej osobliwą cechą społeczeństw zachodnich i ma fundamentalne znaczenie dla zasadniczych procedur globalnej struktury tych społeczeństw, tj. gospodarki i państwa, porządku prawno-administracyjnego i moralności, nauk przyrodniczych i humanistycznych, filozofii i religii, a nawet muzyki, architektury i malarstwa.(...) Odwoływanie się do ratio i związana z tym próba precyzacji terminów wymaga stworzenia „wewnątrzświatowego instrumentarium”, za pomocą którego można by określać naturę zmieniającego się świata zjawisk społecznych."

TW 12, 2017, s. 188-189

Ks. bp Waldemar Pytel, Diecezja wrocławska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

"Bonhoeffer (...): napomina chrześcijan, że jeśli łaska ma być przyjęta i okazać się skuteczna, należy uczynić wszystko, co możliwe, aby nie była ona „tania”, lecz — przeciwnie — „droga”, to znaczy zobowiązująca do modlitwy i czynu, który jest konkretnym naśladowaniem Chrystusa w Jego Słowie. W tym sensie Bonhoeffer stale wzbogaca chrześcijaństwo wszystkich czasów, ponieważ wyklucza jakiekolwiek samozadowolenie. Co więcej, wyjmuje chrześcijanina z kontekstu Kościoła instytucjonalnego i każe nam wszystkim szukać Chrystusa i Jego woli w określonej rzeczywistości, jakby nie było Wszechmocnego!"

TW 11, 2016, s. 9

Stefan Nowicki, Uniwersytet Wrocławski

"Zagadnienie ludzkiego życia i przemijania jest obecne we wszystkich kulturach świata, gdyż człowieka fascynuje z jednej strony ulotność istnienia, a z drugiej możliwość przedłużenia egzystencji dzięki dziedzictwu, jakie po sobie zostawia. Z tego tez względu wiele utworów literackich opiewa nieśmiertelną sławę, jaka zyskali sobie wielcy bohaterowie przeszłości. Trzeba przy tym przyznać, że sława owa zasadniczo wypływa z dokonań wojennych, nadludzkiej siły lub nieprzeciętnej odwagi (i jednocześnie jest nimi ograniczona). Przeciętny śmiertelnik nie mógł zatem marzyc o pozostaniu w wiecznej pamięci rzesz potomnych, jednak przeżycie we wspomnieniach własnych spadkobierców znajdowało się jak najbardziej w jego zasięgu."

TW 10, 2015, s. 88-89

więcej >>

Monografie

Pavel Hanes, Evangelical Theology and Philosophy: Improving a Difficult Relationship

The book presents an approach to philosophy from the point of view of evangelical theology. It describes the ways of using philosophy in Christian apologetics and at the same time could be a guide to the successful study of philosophy by theologians.

więcej >>