5 (2010)

Theologica Wratislaviensia 5/2010, Dietrich Bonhoeffer

 theologica5

red. J. Burnell, P. Lorek

Pobierz cały zeszyt 5 (2010) w wersji PDF

 • Rowan Williams,  Speech at the opening of the International Bonhoeffer Congress, s. 19-25 (PDF)
 • Christiane Tietz, Truth, which is something more than presenting the facts, s. 29-41 (PDF)
 • Bogdan Ferdek, Bonhoeffer and sensitivity to truth in public discourse, s. 43-48 (PDF)
 • Rowan Williams, Bonhoffer i tożsamość europejska, s. 51-53 (PDF)
 • Joel Burnell,  Polish Messianism and Dietrich Bonhoeffer, s.55-71 (PDF)
 • Chrisiane Tietz, The church is the limit of politics. Bonhoeffer on the political task of the church, s.75-91 (PDF)
 • Clifford J. Green, Bonhoeffer’s Christian Peace Ethic, s. 93-106 (PDF)
 • Joel Burnell, The influence of D. Bonhoeffer on the Polish opposition movement: 1968-1989, s. 107-130 (PDF)
 • Jonathan D. Sorum, The trinitarian dynamic of community in Dietrich Bonhoeffer’s Life Together, s. 133-154 (PDF)
 • Hans-Dirk van Hoogstraten Interpreting Bonhoeffer’s remarks on religion in the present predicament of muslim terrorism, s. 155-165 (PDF)
 • Stephen N. Williams, ’Religionless Christianity’: the right road or a dead end?, s. 167-183 (PDF)

Fragmenty

Adam Płachciak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

"Racjonalizm zdaniem Webera jest najbardziej osobliwą cechą społeczeństw zachodnich i ma fundamentalne znaczenie dla zasadniczych procedur globalnej struktury tych społeczeństw, tj. gospodarki i państwa, porządku prawno-administracyjnego i moralności, nauk przyrodniczych i humanistycznych, filozofii i religii, a nawet muzyki, architektury i malarstwa.(...) Odwoływanie się do ratio i związana z tym próba precyzacji terminów wymaga stworzenia „wewnątrzświatowego instrumentarium”, za pomocą którego można by określać naturę zmieniającego się świata zjawisk społecznych."

TW 12, 2017, s. 188-189

Ks. bp Waldemar Pytel, Diecezja wrocławska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

"Bonhoeffer (...): napomina chrześcijan, że jeśli łaska ma być przyjęta i okazać się skuteczna, należy uczynić wszystko, co możliwe, aby nie była ona „tania”, lecz — przeciwnie — „droga”, to znaczy zobowiązująca do modlitwy i czynu, który jest konkretnym naśladowaniem Chrystusa w Jego Słowie. W tym sensie Bonhoeffer stale wzbogaca chrześcijaństwo wszystkich czasów, ponieważ wyklucza jakiekolwiek samozadowolenie. Co więcej, wyjmuje chrześcijanina z kontekstu Kościoła instytucjonalnego i każe nam wszystkim szukać Chrystusa i Jego woli w określonej rzeczywistości, jakby nie było Wszechmocnego!"

TW 11, 2016, s. 9

Stefan Nowicki, Uniwersytet Wrocławski

"Zagadnienie ludzkiego życia i przemijania jest obecne we wszystkich kulturach świata, gdyż człowieka fascynuje z jednej strony ulotność istnienia, a z drugiej możliwość przedłużenia egzystencji dzięki dziedzictwu, jakie po sobie zostawia. Z tego tez względu wiele utworów literackich opiewa nieśmiertelną sławę, jaka zyskali sobie wielcy bohaterowie przeszłości. Trzeba przy tym przyznać, że sława owa zasadniczo wypływa z dokonań wojennych, nadludzkiej siły lub nieprzeciętnej odwagi (i jednocześnie jest nimi ograniczona). Przeciętny śmiertelnik nie mógł zatem marzyc o pozostaniu w wiecznej pamięci rzesz potomnych, jednak przeżycie we wspomnieniach własnych spadkobierców znajdowało się jak najbardziej w jego zasięgu."

TW 10, 2015, s. 88-89

więcej >>

Monografie

John Matthews, Lękliwe dusze pytają. Duchowość Dietricha Bonhoeffera

Rekonstrukcja głównych idei zawartych w listach teologicznych i zapiskach więziennych wybitnego teologa protestanckiego i działacza antynazistowskiego ruchu oporu.

więcej >>