5 (2010)

Theologica Wratislaviensia 5/2010, Dietrich Bonhoeffer

 theologica5

red. J. Burnell, P. Lorek

Pobierz cały zeszyt 5 (2010) w wersji PDF

 • Rowan Williams,  Speech at the opening of the International Bonhoeffer Congress, s. 19-25 (PDF)
 • Christiane Tietz, Truth, which is something more than presenting the facts, s. 29-41 (PDF)
 • Bogdan Ferdek, Bonhoeffer and sensitivity to truth in public discourse, s. 43-48 (PDF)
 • Rowan Williams, Bonhoffer i tożsamość europejska, s. 51-53 (PDF)
 • Joel Burnell,  Polish Messianism and Dietrich Bonhoeffer, s.55-71 (PDF)
 • Chrisiane Tietz, The church is the limit of politics. Bonhoeffer on the political task of the church, s.75-91 (PDF)
 • Clifford J. Green, Bonhoeffer’s Christian Peace Ethic, s. 93-106 (PDF)
 • Joel Burnell, The influence of D. Bonhoeffer on the Polish opposition movement: 1968-1989, s. 107-130 (PDF)
 • Jonathan D. Sorum, The trinitarian dynamic of community in Dietrich Bonhoeffer’s Life Together, s. 133-154 (PDF)
 • Hans-Dirk van Hoogstraten Interpreting Bonhoeffer’s remarks on religion in the present predicament of muslim terrorism, s. 155-165 (PDF)
 • Stephen N. Williams, ’Religionless Christianity’: the right road or a dead end?, s. 167-183 (PDF)

Fragmenty

Adam Płachciak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

"Racjonalizm zdaniem Webera jest najbardziej osobliwą cechą społeczeństw zachodnich i ma fundamentalne znaczenie dla zasadniczych procedur globalnej struktury tych społeczeństw, tj. gospodarki i państwa, porządku prawno-administracyjnego i moralności, nauk przyrodniczych i humanistycznych, filozofii i religii, a nawet muzyki, architektury i malarstwa.(...) Odwoływanie się do ratio i związana z tym próba precyzacji terminów wymaga stworzenia „wewnątrzświatowego instrumentarium”, za pomocą którego można by określać naturę zmieniającego się świata zjawisk społecznych."

TW 12, 2017, s. 188-189

Ks. bp Waldemar Pytel, Diecezja wrocławska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

"Bonhoeffer (...): napomina chrześcijan, że jeśli łaska ma być przyjęta i okazać się skuteczna, należy uczynić wszystko, co możliwe, aby nie była ona „tania”, lecz — przeciwnie — „droga”, to znaczy zobowiązująca do modlitwy i czynu, który jest konkretnym naśladowaniem Chrystusa w Jego Słowie. W tym sensie Bonhoeffer stale wzbogaca chrześcijaństwo wszystkich czasów, ponieważ wyklucza jakiekolwiek samozadowolenie. Co więcej, wyjmuje chrześcijanina z kontekstu Kościoła instytucjonalnego i każe nam wszystkim szukać Chrystusa i Jego woli w określonej rzeczywistości, jakby nie było Wszechmocnego!"

TW 11, 2016, s. 9

Stefan Nowicki, Uniwersytet Wrocławski

"Zagadnienie ludzkiego życia i przemijania jest obecne we wszystkich kulturach świata, gdyż człowieka fascynuje z jednej strony ulotność istnienia, a z drugiej możliwość przedłużenia egzystencji dzięki dziedzictwu, jakie po sobie zostawia. Z tego tez względu wiele utworów literackich opiewa nieśmiertelną sławę, jaka zyskali sobie wielcy bohaterowie przeszłości. Trzeba przy tym przyznać, że sława owa zasadniczo wypływa z dokonań wojennych, nadludzkiej siły lub nieprzeciętnej odwagi (i jednocześnie jest nimi ograniczona). Przeciętny śmiertelnik nie mógł zatem marzyc o pozostaniu w wiecznej pamięci rzesz potomnych, jednak przeżycie we wspomnieniach własnych spadkobierców znajdowało się jak najbardziej w jego zasięgu."

TW 10, 2015, s. 88-89

więcej >>

Monografie

Pavel Hanes, Evangelical Theology and Philosophy: Improving a Difficult Relationship

The book presents an approach to philosophy from the point of view of evangelical theology. It describes the ways of using philosophy in Christian apologetics and at the same time could be a guide to the successful study of philosophy by theologians.

więcej >>