5 (2010)

Theologica Wratislaviensia 5/2010, Dietrich Bonhoeffer

 theologica5

red. J. Burnell, P. Lorek

Pobierz cały zeszyt 5 (2010) w wersji PDF

 • Rowan Williams,  Speech at the opening of the International Bonhoeffer Congress, s. 19-25 (PDF)
 • Christiane Tietz, Truth, which is something more than presenting the facts, s. 29-41 (PDF)
 • Bogdan Ferdek, Bonhoeffer and sensitivity to truth in public discourse, s. 43-48 (PDF)
 • Rowan Williams, Bonhoffer i tożsamość europejska, s. 51-53 (PDF)
 • Joel Burnell,  Polish Messianism and Dietrich Bonhoeffer, s.55-71 (PDF)
 • Chrisiane Tietz, The church is the limit of politics. Bonhoeffer on the political task of the church, s.75-91 (PDF)
 • Clifford J. Green, Bonhoeffer’s Christian Peace Ethic, s. 93-106 (PDF)
 • Joel Burnell, The influence of D. Bonhoeffer on the Polish opposition movement: 1968-1989, s. 107-130 (PDF)
 • Jonathan D. Sorum, The trinitarian dynamic of community in Dietrich Bonhoeffer’s Life Together, s. 133-154 (PDF)
 • Hans-Dirk van Hoogstraten Interpreting Bonhoeffer’s remarks on religion in the present predicament of muslim terrorism, s. 155-165 (PDF)
 • Stephen N. Williams, ’Religionless Christianity’: the right road or a dead end?, s. 167-183 (PDF)

Fragmenty

Stefan Nowicki, Uniwersytet Wrocławski

"Zagadnienie ludzkiego życia i przemijania jest obecne we wszystkich kulturach świata, gdyż człowieka fascynuje z jednej strony ulotność istnienia, a z drugiej możliwość przedłużenia egzystencji dzięki dziedzictwu, jakie po sobie zostawia. Z tego tez względu wiele utworów literackich opiewa nieśmiertelną sławę, jaka zyskali sobie wielcy bohaterowie przeszłości. Trzeba przy tym przyznać, że sława owa zasadniczo wypływa z dokonań wojennych, nadludzkiej siły lub nieprzeciętnej odwagi (i jednocześnie jest nimi ograniczona). Przeciętny śmiertelnik nie mógł zatem marzyc o pozostaniu w wiecznej pamięci rzesz potomnych, jednak przeżycie we wspomnieniach własnych spadkobierców znajdowało się jak najbardziej w jego zasięgu."

TW 10, 2015, s. 88-89

Kacper Mulawa, Uniwersytet Wrocławski

"Ekonomia wyrastała początkowo z korzeni etyki i filozofii, a na kształt współczesnego życia gospodarczego, a także społecznego Europy wpłynęły w dużej mierze wartości chrześcijańskie. Nie sposób pominąć tej gałęzi etyki, która wywodzi się wprost z nauk reformatorów, co sugeruje m.in. dyskusja sprowokowana przez Maxa Webera, w której ruchom protestanckim przypisuje się istotne kroki w budowaniu kapitalizmu."

TW 9, 2014, s. 141

Radosław Łazarz, EWST

"Sformułowania kanonu można odnieść do większości opisów uczt, zwłaszcza ze względu na obrazowe przedstawienie rozgryzania ciała. Już w czasach nowożytnych na ten obraz eucharystyczny mogła nałożyć się kalka związana z ówczesnymi praktykami medycznymi, jak choćby używanie sproszkowanej mumii."

TW 8, 2013, s. 91

więcej >>

Monografie

John Matthews, Lękliwe dusze pytają. Duchowość Dietricha Bonhoeffera

Rekonstrukcja głównych idei zawartych w listach teologicznych i zapiskach więziennych wybitnego teologa protestanckiego i działacza antynazistowskiego ruchu oporu.

więcej >>