13 (2018)

Theologica Wratislaviensia 13 (2018), Teologia Ziemi

red. Sebastian Smolarz

„Redakcja ThWr sprostowuje, że w wersji drukowanej tomu 13/2018 pojawiły się następujące błędy formalne:
Na str. 161-169 w tzw. żywej paginie widnieje niewłaściwy tytuł artykułu. Jest: „Ewolucja katolickiego spojrzenia na Marcina Lutra”, powinno być: ” „Can a Male Save Women?” Rola języka chrystologicznego według Rosemary Radford Ruether”
Na str. 173 podano niewłaściwą afiliację autorki. Jest: „Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie”, powinno być: „Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu”.
Oba błędy formalne zostały usunięte w wersji online czasopisma. Za zaistniałą sytuację zarówno autorki jak i czytelników przepraszamy.”

Pobierz cały tom w PDF

Od Redaktora (pobierz w PDF)

TEOLOGIA ZIEMI

 • Anna Rambiert- Kwaśniewska, „Uczyńcie ją sobie poddaną” (Rdz 1, 28). Studium semantyczne i teologiczne implikacje czasownika „poddawać”, s. 15 (pobierz w PDF)
 • Sebastian Smolarz, Personifikacja ziemi w Księdze Jeremiasza 12, 4 a kwestie ekologiczne, s. 29 (pobierz w PDF)
 • Bogdan Ferdek, Ekologiczny aspekt przymierza spod znaku tęczy, s. 41 (pobierz w PDF)
 • Bogumił Jarmulak, O stosunku człowieka do przyrody w nauczaniu Jana Kalwina, s. 53 (pobierz w PDF)
 • Paweł Beyga, „Pleni sunt caeli et terra gloria tua”. Ziemia i doczesność w teologii liturgii Josepha Ratzingera, s. 65 (pobierz w PDF)
 • Joel Burnell, Towards a Theology of the Earth with Dietrich Bonhoeffer, s. 77 (pobierz w PDF)
 • Mariusz Rosik, Paweł Apostoł o naturalnym poznaniu Boga (Rz 1, 19−20), s. 87 (pobierz w PDF)
 • Albín Masarik, Search for the Meaning of the Expression kainē ktisis in 2 Corinthians 5:17 and Galatians 6:15, s. 101 (pobierz w PDF)
 • Kalina Wojciechowska, Ziemia wydaje plon. Funkcja i znaczenie leksemu „ziemia” i jego hiponimów w przypowieści o siewcy (Mk 4, 1−9), s. 109 (pobierz w PDF)

VARIA

 • Anna Hamrlová, The Coexistence of Lutherans and Catholics: Its Reflection on Art with Examples from the Czech-Moravian Highlands in the 16th Century, s. 133 (pobierz w PDF)
 • Adam Palion, Ewolucja katolickiego spojrzenia na Marcina Lutra, s. 143 (pobierz w PDF)
 • Angelika Maria Małek, „Can a Male Savior Save Women?” Rola języka chrystologicznego według Rosemary Radford Ruether, s. 159 (pobierz w PDF)

RECENZJE

 • Joanna Szczepankiewicz-Battek, Mariusz Orłowski, Puławscy zielonoświątkowcy. Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Puławach w latach 1991−1995, s. 173 (pobierz w PDF)

Fragmenty

Adam Płachciak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

"Racjonalizm zdaniem Webera jest najbardziej osobliwą cechą społeczeństw zachodnich i ma fundamentalne znaczenie dla zasadniczych procedur globalnej struktury tych społeczeństw, tj. gospodarki i państwa, porządku prawno-administracyjnego i moralności, nauk przyrodniczych i humanistycznych, filozofii i religii, a nawet muzyki, architektury i malarstwa.(...) Odwoływanie się do ratio i związana z tym próba precyzacji terminów wymaga stworzenia „wewnątrzświatowego instrumentarium”, za pomocą którego można by określać naturę zmieniającego się świata zjawisk społecznych."

TW 12, 2017, s. 188-189

Ks. bp Waldemar Pytel, Diecezja wrocławska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

"Bonhoeffer (...): napomina chrześcijan, że jeśli łaska ma być przyjęta i okazać się skuteczna, należy uczynić wszystko, co możliwe, aby nie była ona „tania”, lecz — przeciwnie — „droga”, to znaczy zobowiązująca do modlitwy i czynu, który jest konkretnym naśladowaniem Chrystusa w Jego Słowie. W tym sensie Bonhoeffer stale wzbogaca chrześcijaństwo wszystkich czasów, ponieważ wyklucza jakiekolwiek samozadowolenie. Co więcej, wyjmuje chrześcijanina z kontekstu Kościoła instytucjonalnego i każe nam wszystkim szukać Chrystusa i Jego woli w określonej rzeczywistości, jakby nie było Wszechmocnego!"

TW 11, 2016, s. 9

Stefan Nowicki, Uniwersytet Wrocławski

"Zagadnienie ludzkiego życia i przemijania jest obecne we wszystkich kulturach świata, gdyż człowieka fascynuje z jednej strony ulotność istnienia, a z drugiej możliwość przedłużenia egzystencji dzięki dziedzictwu, jakie po sobie zostawia. Z tego tez względu wiele utworów literackich opiewa nieśmiertelną sławę, jaka zyskali sobie wielcy bohaterowie przeszłości. Trzeba przy tym przyznać, że sława owa zasadniczo wypływa z dokonań wojennych, nadludzkiej siły lub nieprzeciętnej odwagi (i jednocześnie jest nimi ograniczona). Przeciętny śmiertelnik nie mógł zatem marzyc o pozostaniu w wiecznej pamięci rzesz potomnych, jednak przeżycie we wspomnieniach własnych spadkobierców znajdowało się jak najbardziej w jego zasięgu."

TW 10, 2015, s. 88-89

więcej >>

Monografie

John Matthews, Lękliwe dusze pytają. Duchowość Dietricha Bonhoeffera

Rekonstrukcja głównych idei zawartych w listach teologicznych i zapiskach więziennych wybitnego teologa protestanckiego i działacza antynazistowskiego ruchu oporu.

więcej >>