6 (2011)

Theologica Wratislaviensia 6 (2011), Perspektywy biblijne

thwr-6-2011-str_-ostat-mini
red. Sławomir Torbus

Pobierz cały zeszyt 6 (2011) w wersji PDF

 • Mariusz Rosik, Heiligkeit in der Bibel, s. 9-16 (PDF)
 • Wojciech Szczerba, Apokatastaza a teologia. Teologiczny wymiar koncepcji wiecznego powrotu w greckiej tradycji filozoficznej, s. 17-32 (PDF)
 • Stefan Nowicki, Bóg jako wróg i sojusznik na starożytnym Bliskim Wschodzie, s. 33-49 (PDF)
 • Agnieszka Kotlińska-Toma, Hellenistyczne dramaty o tematyce biblijnej – zapomniana forma popularyzacji tradycji i religii żydowskiej, s. 51-66 (PDF)
 • Gościwit Malinowski, Geneza Pięcioksięgu Mojżesza, s. 67-90 (PDF)
 • Krzysztof Morta, Bluszcz kontra dynia, czyli trudne początki Wulgaty, s. 91-120 (PDF)
 • Andreas Hahn, Kalwin i kanon Starego Testamentu w kontekście protestanckiej Reformacji, s. 121-131 (PDF)
 • Sebastian R. Smolarz, Hermeneutyka Jana Kalwina. Między metodą gramatyczno-historyczną a typologią i alegorią, s. 133-142 (PDF)
 • Andreas J. Beck, Recepcja Jana Kalwina w teologii Gisbertusa Voetiusa, szczególnie w jego doktrynie Boga, s. 143-155 (PDF)
 • Maria Łukaszewicz-Chantry, Pramatka Ewa jako postać literacka w wybranych utworach renesansu. Italia, Niderlandy, Polska, s. 157-169 (PDF)
 • Radosław Łazarz, Biblijne uzasadnienie kary za zabójstwo u wybranych autorów polskiej literatury politycznej XVI wieku, s. 171-179 (PDF)

 

Fragmenty

Adam Płachciak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

"Racjonalizm zdaniem Webera jest najbardziej osobliwą cechą społeczeństw zachodnich i ma fundamentalne znaczenie dla zasadniczych procedur globalnej struktury tych społeczeństw, tj. gospodarki i państwa, porządku prawno-administracyjnego i moralności, nauk przyrodniczych i humanistycznych, filozofii i religii, a nawet muzyki, architektury i malarstwa.(...) Odwoływanie się do ratio i związana z tym próba precyzacji terminów wymaga stworzenia „wewnątrzświatowego instrumentarium”, za pomocą którego można by określać naturę zmieniającego się świata zjawisk społecznych."

TW 12, 2017, s. 188-189

Ks. bp Waldemar Pytel, Diecezja wrocławska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

"Bonhoeffer (...): napomina chrześcijan, że jeśli łaska ma być przyjęta i okazać się skuteczna, należy uczynić wszystko, co możliwe, aby nie była ona „tania”, lecz — przeciwnie — „droga”, to znaczy zobowiązująca do modlitwy i czynu, który jest konkretnym naśladowaniem Chrystusa w Jego Słowie. W tym sensie Bonhoeffer stale wzbogaca chrześcijaństwo wszystkich czasów, ponieważ wyklucza jakiekolwiek samozadowolenie. Co więcej, wyjmuje chrześcijanina z kontekstu Kościoła instytucjonalnego i każe nam wszystkim szukać Chrystusa i Jego woli w określonej rzeczywistości, jakby nie było Wszechmocnego!"

TW 11, 2016, s. 9

Stefan Nowicki, Uniwersytet Wrocławski

"Zagadnienie ludzkiego życia i przemijania jest obecne we wszystkich kulturach świata, gdyż człowieka fascynuje z jednej strony ulotność istnienia, a z drugiej możliwość przedłużenia egzystencji dzięki dziedzictwu, jakie po sobie zostawia. Z tego tez względu wiele utworów literackich opiewa nieśmiertelną sławę, jaka zyskali sobie wielcy bohaterowie przeszłości. Trzeba przy tym przyznać, że sława owa zasadniczo wypływa z dokonań wojennych, nadludzkiej siły lub nieprzeciętnej odwagi (i jednocześnie jest nimi ograniczona). Przeciętny śmiertelnik nie mógł zatem marzyc o pozostaniu w wiecznej pamięci rzesz potomnych, jednak przeżycie we wspomnieniach własnych spadkobierców znajdowało się jak najbardziej w jego zasięgu."

TW 10, 2015, s. 88-89

więcej >>

Monografie

John Matthews, Lękliwe dusze pytają. Duchowość Dietricha Bonhoeffera

Rekonstrukcja głównych idei zawartych w listach teologicznych i zapiskach więziennych wybitnego teologa protestanckiego i działacza antynazistowskiego ruchu oporu.

więcej >>