6 (2011)

Theologica Wratislaviensia 6 (2011), Perspektywy biblijne

thwr-6-2011-str_-ostat-mini
red. Sławomir Torbus

Pobierz cały zeszyt 6 (2011) w wersji PDF

 • Mariusz Rosik, Heiligkeit in der Bibel, s. 9-16 (PDF)
 • Wojciech Szczerba, Apokatastaza a teologia. Teologiczny wymiar koncepcji wiecznego powrotu w greckiej tradycji filozoficznej, s. 17-32 (PDF)
 • Stefan Nowicki, Bóg jako wróg i sojusznik na starożytnym Bliskim Wschodzie, s. 33-49 (PDF)
 • Agnieszka Kotlińska-Toma, Hellenistyczne dramaty o tematyce biblijnej – zapomniana forma popularyzacji tradycji i religii żydowskiej, s. 51-66 (PDF)
 • Gościwit Malinowski, Geneza Pięcioksięgu Mojżesza, s. 67-90 (PDF)
 • Krzysztof Morta, Bluszcz kontra dynia, czyli trudne początki Wulgaty, s. 91-120 (PDF)
 • Andreas Hahn, Kalwin i kanon Starego Testamentu w kontekście protestanckiej Reformacji, s. 121-131 (PDF)
 • Sebastian R. Smolarz, Hermeneutyka Jana Kalwina. Między metodą gramatyczno-historyczną a typologią i alegorią, s. 133-142 (PDF)
 • Andreas J. Beck, Recepcja Jana Kalwina w teologii Gisbertusa Voetiusa, szczególnie w jego doktrynie Boga, s. 143-155 (PDF)
 • Maria Łukaszewicz-Chantry, Pramatka Ewa jako postać literacka w wybranych utworach renesansu. Italia, Niderlandy, Polska, s. 157-169 (PDF)
 • Radosław Łazarz, Biblijne uzasadnienie kary za zabójstwo u wybranych autorów polskiej literatury politycznej XVI wieku, s. 171-179 (PDF)

 

Fragmenty

Stefan Nowicki, Uniwersytet Wrocławski

"Zagadnienie ludzkiego życia i przemijania jest obecne we wszystkich kulturach świata, gdyż człowieka fascynuje z jednej strony ulotność istnienia, a z drugiej możliwość przedłużenia egzystencji dzięki dziedzictwu, jakie po sobie zostawia. Z tego tez względu wiele utworów literackich opiewa nieśmiertelną sławę, jaka zyskali sobie wielcy bohaterowie przeszłości. Trzeba przy tym przyznać, że sława owa zasadniczo wypływa z dokonań wojennych, nadludzkiej siły lub nieprzeciętnej odwagi (i jednocześnie jest nimi ograniczona). Przeciętny śmiertelnik nie mógł zatem marzyc o pozostaniu w wiecznej pamięci rzesz potomnych, jednak przeżycie we wspomnieniach własnych spadkobierców znajdowało się jak najbardziej w jego zasięgu."

TW 10, 2015, s. 88-89

Kacper Mulawa, Uniwersytet Wrocławski

"Ekonomia wyrastała początkowo z korzeni etyki i filozofii, a na kształt współczesnego życia gospodarczego, a także społecznego Europy wpłynęły w dużej mierze wartości chrześcijańskie. Nie sposób pominąć tej gałęzi etyki, która wywodzi się wprost z nauk reformatorów, co sugeruje m.in. dyskusja sprowokowana przez Maxa Webera, w której ruchom protestanckim przypisuje się istotne kroki w budowaniu kapitalizmu."

TW 9, 2014, s. 141

Radosław Łazarz, EWST

"Sformułowania kanonu można odnieść do większości opisów uczt, zwłaszcza ze względu na obrazowe przedstawienie rozgryzania ciała. Już w czasach nowożytnych na ten obraz eucharystyczny mogła nałożyć się kalka związana z ówczesnymi praktykami medycznymi, jak choćby używanie sproszkowanej mumii."

TW 8, 2013, s. 91

więcej >>

Monografie

John Matthews, Lękliwe dusze pytają. Duchowość Dietricha Bonhoeffera

Rekonstrukcja głównych idei zawartych w listach teologicznych i zapiskach więziennych wybitnego teologa protestanckiego i działacza antynazistowskiego ruchu oporu.

więcej >>