9 (2014)

Theologica Wratislaviensia 9 (2014), Oblicza przywództwa

Theologica_-_okladka_2014_-__340x235_-_corel_15_ost

 

red.Wojciech Kowalewski
 • (pobierz cały tom w PDF)
 • Od redaktora (pobierz PDF)

***

 • Sebastian Smolarz, Przywódcy ludu i problem ´élöhîm w Księdze Przymierza (Księga Wyjścia 20,22–23,33) w ujęciu narracyjnym, s. 13 (pobierz PDF)
 • Andrzej Seweryn, Kluczowe aspekty duchowego przywództwa w perspektywie biblijnej, s. 25 (pobierz PDF)
 • Janusz Kucharczyk, Koncepcje władzy w myśli chrześcijańskiej jako modelowe formy przywództwa w Kościele, s. 39 (pobierz PDF)
 • Piotr Gąsiorowski, Teologia krzyża jako podstawowy imperatyw chrześcijańskich modeli przywództwa i władzy, s. 53 (pobierz PDF)
 • Artur Śmieja, Modele przywództwa we wspólnotach typu charyzmatycznego, s. 61 (pobierz PDF)
 • Adam Palion, Pastores gregis jako model posługi duszpasterskiej, s. 71 (pobierz PDF)
 • Radosław Łazarz, Modele przywództwa w ruchu husyckim: uczony, wódz, kaznodzieja, s. 87 (pobierz PDF)
 • Mateusz Wichary, Wizja społeczna Abrahama Kuypera jako inspiracja dla chrześcijańskich przywódców, s.99 (pobierz PDF)
 • Joel Burnell, Bonhoeffer as Exemplar of Spiritual Leadership: Confessing by Way of Resistance, s. 113 (pobierz PDF)
 • Leszek Jańczuk, Ewolucja funkcji prezbitera okręgowego w Kościele Zielonoświątkowym na przykładzie Podlasia, s. 127 (pobierz PDF)
 • Kacper Mulawa, O etycznych wyzwaniach menedżera, s. 141 (pobierz PDF)
 • Wojciech Kowalewski, Dawid Wawrzyniak, Implikacje coachingu dla duchowego przywództwa, s.157 (pobierz PDF)

Fragmenty

Stefan Nowicki, Uniwersytet Wrocławski

"Zagadnienie ludzkiego życia i przemijania jest obecne we wszystkich kulturach świata, gdyż człowieka fascynuje z jednej strony ulotność istnienia, a z drugiej możliwość przedłużenia egzystencji dzięki dziedzictwu, jakie po sobie zostawia. Z tego tez względu wiele utworów literackich opiewa nieśmiertelną sławę, jaka zyskali sobie wielcy bohaterowie przeszłości. Trzeba przy tym przyznać, że sława owa zasadniczo wypływa z dokonań wojennych, nadludzkiej siły lub nieprzeciętnej odwagi (i jednocześnie jest nimi ograniczona). Przeciętny śmiertelnik nie mógł zatem marzyc o pozostaniu w wiecznej pamięci rzesz potomnych, jednak przeżycie we wspomnieniach własnych spadkobierców znajdowało się jak najbardziej w jego zasięgu."

TW 10, 2015, s. 88-89

Kacper Mulawa, Uniwersytet Wrocławski

"Ekonomia wyrastała początkowo z korzeni etyki i filozofii, a na kształt współczesnego życia gospodarczego, a także społecznego Europy wpłynęły w dużej mierze wartości chrześcijańskie. Nie sposób pominąć tej gałęzi etyki, która wywodzi się wprost z nauk reformatorów, co sugeruje m.in. dyskusja sprowokowana przez Maxa Webera, w której ruchom protestanckim przypisuje się istotne kroki w budowaniu kapitalizmu."

TW 9, 2014, s. 141

Radosław Łazarz, EWST

"Sformułowania kanonu można odnieść do większości opisów uczt, zwłaszcza ze względu na obrazowe przedstawienie rozgryzania ciała. Już w czasach nowożytnych na ten obraz eucharystyczny mogła nałożyć się kalka związana z ówczesnymi praktykami medycznymi, jak choćby używanie sproszkowanej mumii."

TW 8, 2013, s. 91

więcej >>

Monografie

John Matthews, Lękliwe dusze pytają. Duchowość Dietricha Bonhoeffera

Rekonstrukcja głównych idei zawartych w listach teologicznych i zapiskach więziennych wybitnego teologa protestanckiego i działacza antynazistowskiego ruchu oporu.

więcej >>