11 (2016)

Theologica Wratislaviensia 11 (2016), Dietrich Bonhoeffer na 500 lat Reformacji

red. Joel Burnell, Piotr Lorek, Wojciech Szczerba

Pobierz cały tom w PDF

Wstęp (pobierz w PDF)

CZĘŚĆ I
Bonhoeffer a teologia ewangelicka

 • Michael P. Dejonge, The Ubiquity of Luther in Bonhoeffer, with a Glance at Ecumenical Implications, s. 19 (pobierz w PDF)
 • Michael Fletcher, Is the Church Dead? Bonhoeffer’s Theology-of-the-Cross and the Future of Ecumenical Ecclesiology, s. 29 (pobierz w PDF)
 • Jerzy Sojka, Dietrich Bonhoeffer’s “Costly Grace” as a Reminder of Reformation Theology, s. 47 (pobierz w PDF)
 • Steven C. van den Heuvel, The Flourishing of Human Life: Fostering a Dialogue between Theology and the Capabilities Approach through Dietrich Bonhoeffer, s. 61 (pobierz w PDF)
 • Jens Zimmermann, Bonhoeffer’s Incarnational Humanism, s. 73 (pobierz w PDF)

CZĘŚĆ II
Bonhoeffer a ekumenizm

 • Bogdan Ferdek, Eschatologia Dietricha Bonhoeffera i Romano Guardiniego. Perspektywa ekumeniczna, s. 89 (pobierz w PDF)
 • Bogusław Kochaniewicz, Homo imago Dei in Dietrich Bonhoeffer’s Point of View. An Ecumenical Perspective, s. 101 (pobierz w PDF)
 • Magdalena Piekarska, Modele interpretacji Paschy w teologii Dietricha Bonhoeffera, s. 109 (pobierz w PDF)
 • Sam Randall, Suffering as an Ecumenical Paradigm in Dietrich Bonhoeffer and Edith Stein, s. 125 (pobierz w PDF)

CZĘŚĆ III
Bonhoeffer o Kościele wobec państwa i w społeczeństwie

 • Carlos Caldas, Participation of Pan-Protestantism in the Public Arena in Brazil. Introductory Remarks, s. 147 (pobierz w PDF)
 • Barry Harvey, Kościół i polifonia życia. Publiczny charakter Kościoła w świecie, który stał się dorosły, s. 161 (pobierz w PDF)
 • Michał Paziewski, Rola Dietricha Bonhoeffera w kształtowaniu fundamentów etycznych opozycji demokratycznej w PRL-u, s. 175 (pobierz w PDF)
 • Jens Zimmermann, Bonhoeffer and Non-Violence, s. 197 (pobierz w PDF)

 

Fragmenty

Adam Płachciak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

"Racjonalizm zdaniem Webera jest najbardziej osobliwą cechą społeczeństw zachodnich i ma fundamentalne znaczenie dla zasadniczych procedur globalnej struktury tych społeczeństw, tj. gospodarki i państwa, porządku prawno-administracyjnego i moralności, nauk przyrodniczych i humanistycznych, filozofii i religii, a nawet muzyki, architektury i malarstwa.(...) Odwoływanie się do ratio i związana z tym próba precyzacji terminów wymaga stworzenia „wewnątrzświatowego instrumentarium”, za pomocą którego można by określać naturę zmieniającego się świata zjawisk społecznych."

TW 12, 2017, s. 188-189

Ks. bp Waldemar Pytel, Diecezja wrocławska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

"Bonhoeffer (...): napomina chrześcijan, że jeśli łaska ma być przyjęta i okazać się skuteczna, należy uczynić wszystko, co możliwe, aby nie była ona „tania”, lecz — przeciwnie — „droga”, to znaczy zobowiązująca do modlitwy i czynu, który jest konkretnym naśladowaniem Chrystusa w Jego Słowie. W tym sensie Bonhoeffer stale wzbogaca chrześcijaństwo wszystkich czasów, ponieważ wyklucza jakiekolwiek samozadowolenie. Co więcej, wyjmuje chrześcijanina z kontekstu Kościoła instytucjonalnego i każe nam wszystkim szukać Chrystusa i Jego woli w określonej rzeczywistości, jakby nie było Wszechmocnego!"

TW 11, 2016, s. 9

Stefan Nowicki, Uniwersytet Wrocławski

"Zagadnienie ludzkiego życia i przemijania jest obecne we wszystkich kulturach świata, gdyż człowieka fascynuje z jednej strony ulotność istnienia, a z drugiej możliwość przedłużenia egzystencji dzięki dziedzictwu, jakie po sobie zostawia. Z tego tez względu wiele utworów literackich opiewa nieśmiertelną sławę, jaka zyskali sobie wielcy bohaterowie przeszłości. Trzeba przy tym przyznać, że sława owa zasadniczo wypływa z dokonań wojennych, nadludzkiej siły lub nieprzeciętnej odwagi (i jednocześnie jest nimi ograniczona). Przeciętny śmiertelnik nie mógł zatem marzyc o pozostaniu w wiecznej pamięci rzesz potomnych, jednak przeżycie we wspomnieniach własnych spadkobierców znajdowało się jak najbardziej w jego zasięgu."

TW 10, 2015, s. 88-89

więcej >>

Monografie

John Matthews, Lękliwe dusze pytają. Duchowość Dietricha Bonhoeffera

Rekonstrukcja głównych idei zawartych w listach teologicznych i zapiskach więziennych wybitnego teologa protestanckiego i działacza antynazistowskiego ruchu oporu.

więcej >>