7 (2012)

Theologica Wratislaviensia 7/2012, Jonathan Edwards

okladka_2
red. J. Burnell

Pobierz cały zeszyt 7 (2012) w wersji PDF

 

A Word from the Editor, s. 7-10 (PDF)

EDWARDS, HISTORY AND THEOLOGY IN CONTEXT

 • Gerald McDermott, Jonathan Edwards and the Future of Global Christianity,s. 13-19 (PDF)
 • Philip Fisk, The Theological Backdrop to Divine Knowledge at Harvard and Yale: From William Ames to Jonathan Edwards, s. 21-49 (PDF)
 • Adriaan Neele, Edwards: Trajectories in Biblical Exegesis, s. 51-67 (PDF)
 • Jan Stievermann, Studying the History of American Protestantism through Jonathan Edwards: Versions of “America’s Theologian” at Mid-Century, s. 69-91 (PDF)
 • Willem van Vlastuin, A Retrieval of Edwards’ Concept of Free Will, s. 93-111 (PDF)

EDWARDS AND THE WORD

 • Gerald McDermott, Theology in the Hands of a Literary Artist: Jonathan Edwards as Preacher, s. 115-127, (PDF)
 • Wojciech Kowalewski, Jonathan Edwards: Kaznodzieja misyjny i przebudzeniowy, s. 129-139 (PDF)
 • Michał Choiński, Rhetorical Hermeneutics of Edwards’s Sermonic Imagery, s. 141-157 (PDF)
 • Anna Svetlikova, Jonathan Edwards’ Typology as Language, s. 159-172 (PDF)

 EDWARDS AND RELIGIOUS EXPERIENCE

 • Gerald McDermott, The Affections and the Human Person: Edwards on Religious Experience, s. 175-184 (PDF)
 • Ken Minkema, Talk of Experience: Jonathan Edwards on Religious Speech, s. 185-198 (PDF)
 • Gerald McDermott, Sorting out the Genuine from the Counterfeit: J. Edwards on Testing the Spirits, s. 199-204 (PDF)
 • Rhys Bezzant, Singly, Particularly, Closely: Edwards as Mentor, s. 205-255 (PDF)
 • Joel Burnell, Jonathan Edwards Meets Dietrich Bonhoeffer: True Religion or Non-Religious Christianity, s. 227-246 (PDF)

Photos, s. 247-249 (PDF)

Fragmenty

Adam Płachciak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

"Racjonalizm zdaniem Webera jest najbardziej osobliwą cechą społeczeństw zachodnich i ma fundamentalne znaczenie dla zasadniczych procedur globalnej struktury tych społeczeństw, tj. gospodarki i państwa, porządku prawno-administracyjnego i moralności, nauk przyrodniczych i humanistycznych, filozofii i religii, a nawet muzyki, architektury i malarstwa.(...) Odwoływanie się do ratio i związana z tym próba precyzacji terminów wymaga stworzenia „wewnątrzświatowego instrumentarium”, za pomocą którego można by określać naturę zmieniającego się świata zjawisk społecznych."

TW 12, 2017, s. 188-189

Ks. bp Waldemar Pytel, Diecezja wrocławska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

"Bonhoeffer (...): napomina chrześcijan, że jeśli łaska ma być przyjęta i okazać się skuteczna, należy uczynić wszystko, co możliwe, aby nie była ona „tania”, lecz — przeciwnie — „droga”, to znaczy zobowiązująca do modlitwy i czynu, który jest konkretnym naśladowaniem Chrystusa w Jego Słowie. W tym sensie Bonhoeffer stale wzbogaca chrześcijaństwo wszystkich czasów, ponieważ wyklucza jakiekolwiek samozadowolenie. Co więcej, wyjmuje chrześcijanina z kontekstu Kościoła instytucjonalnego i każe nam wszystkim szukać Chrystusa i Jego woli w określonej rzeczywistości, jakby nie było Wszechmocnego!"

TW 11, 2016, s. 9

Stefan Nowicki, Uniwersytet Wrocławski

"Zagadnienie ludzkiego życia i przemijania jest obecne we wszystkich kulturach świata, gdyż człowieka fascynuje z jednej strony ulotność istnienia, a z drugiej możliwość przedłużenia egzystencji dzięki dziedzictwu, jakie po sobie zostawia. Z tego tez względu wiele utworów literackich opiewa nieśmiertelną sławę, jaka zyskali sobie wielcy bohaterowie przeszłości. Trzeba przy tym przyznać, że sława owa zasadniczo wypływa z dokonań wojennych, nadludzkiej siły lub nieprzeciętnej odwagi (i jednocześnie jest nimi ograniczona). Przeciętny śmiertelnik nie mógł zatem marzyc o pozostaniu w wiecznej pamięci rzesz potomnych, jednak przeżycie we wspomnieniach własnych spadkobierców znajdowało się jak najbardziej w jego zasięgu."

TW 10, 2015, s. 88-89

więcej >>

Monografie

John Matthews, Lękliwe dusze pytają. Duchowość Dietricha Bonhoeffera

Rekonstrukcja głównych idei zawartych w listach teologicznych i zapiskach więziennych wybitnego teologa protestanckiego i działacza antynazistowskiego ruchu oporu.

więcej >>