7 (2012)

Theologica Wratislaviensia 7/2012, Jonathan Edwards

okladka_2
red. J. Burnell

Pobierz cały zeszyt 7 (2012) w wersji PDF

 

A Word from the Editor, s. 7-10 (PDF)

EDWARDS, HISTORY AND THEOLOGY IN CONTEXT

 • Gerald McDermott, Jonathan Edwards and the Future of Global Christianity,s. 13-19 (PDF)
 • Philip Fisk, The Theological Backdrop to Divine Knowledge at Harvard and Yale: From William Ames to Jonathan Edwards, s. 21-49 (PDF)
 • Adriaan Neele, Edwards: Trajectories in Biblical Exegesis, s. 51-67 (PDF)
 • Jan Stievermann, Studying the History of American Protestantism through Jonathan Edwards: Versions of “America’s Theologian” at Mid-Century, s. 69-91 (PDF)
 • Willem van Vlastuin, A Retrieval of Edwards’ Concept of Free Will, s. 93-111 (PDF)

EDWARDS AND THE WORD

 • Gerald McDermott, Theology in the Hands of a Literary Artist: Jonathan Edwards as Preacher, s. 115-127, (PDF)
 • Wojciech Kowalewski, Jonathan Edwards: Kaznodzieja misyjny i przebudzeniowy, s. 129-139 (PDF)
 • Michał Choiński, Rhetorical Hermeneutics of Edwards’s Sermonic Imagery, s. 141-157 (PDF)
 • Anna Svetlikova, Jonathan Edwards’ Typology as Language, s. 159-172 (PDF)

 EDWARDS AND RELIGIOUS EXPERIENCE

 • Gerald McDermott, The Affections and the Human Person: Edwards on Religious Experience, s. 175-184 (PDF)
 • Ken Minkema, Talk of Experience: Jonathan Edwards on Religious Speech, s. 185-198 (PDF)
 • Gerald McDermott, Sorting out the Genuine from the Counterfeit: J. Edwards on Testing the Spirits, s. 199-204 (PDF)
 • Rhys Bezzant, Singly, Particularly, Closely: Edwards as Mentor, s. 205-255 (PDF)
 • Joel Burnell, Jonathan Edwards Meets Dietrich Bonhoeffer: True Religion or Non-Religious Christianity, s. 227-246 (PDF)

Photos, s. 247-249 (PDF)

Fragmenty

Adam Płachciak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

"Racjonalizm zdaniem Webera jest najbardziej osobliwą cechą społeczeństw zachodnich i ma fundamentalne znaczenie dla zasadniczych procedur globalnej struktury tych społeczeństw, tj. gospodarki i państwa, porządku prawno-administracyjnego i moralności, nauk przyrodniczych i humanistycznych, filozofii i religii, a nawet muzyki, architektury i malarstwa.(...) Odwoływanie się do ratio i związana z tym próba precyzacji terminów wymaga stworzenia „wewnątrzświatowego instrumentarium”, za pomocą którego można by określać naturę zmieniającego się świata zjawisk społecznych."

TW 12, 2017, s. 188-189

Ks. bp Waldemar Pytel, Diecezja wrocławska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

"Bonhoeffer (...): napomina chrześcijan, że jeśli łaska ma być przyjęta i okazać się skuteczna, należy uczynić wszystko, co możliwe, aby nie była ona „tania”, lecz — przeciwnie — „droga”, to znaczy zobowiązująca do modlitwy i czynu, który jest konkretnym naśladowaniem Chrystusa w Jego Słowie. W tym sensie Bonhoeffer stale wzbogaca chrześcijaństwo wszystkich czasów, ponieważ wyklucza jakiekolwiek samozadowolenie. Co więcej, wyjmuje chrześcijanina z kontekstu Kościoła instytucjonalnego i każe nam wszystkim szukać Chrystusa i Jego woli w określonej rzeczywistości, jakby nie było Wszechmocnego!"

TW 11, 2016, s. 9

Stefan Nowicki, Uniwersytet Wrocławski

"Zagadnienie ludzkiego życia i przemijania jest obecne we wszystkich kulturach świata, gdyż człowieka fascynuje z jednej strony ulotność istnienia, a z drugiej możliwość przedłużenia egzystencji dzięki dziedzictwu, jakie po sobie zostawia. Z tego tez względu wiele utworów literackich opiewa nieśmiertelną sławę, jaka zyskali sobie wielcy bohaterowie przeszłości. Trzeba przy tym przyznać, że sława owa zasadniczo wypływa z dokonań wojennych, nadludzkiej siły lub nieprzeciętnej odwagi (i jednocześnie jest nimi ograniczona). Przeciętny śmiertelnik nie mógł zatem marzyc o pozostaniu w wiecznej pamięci rzesz potomnych, jednak przeżycie we wspomnieniach własnych spadkobierców znajdowało się jak najbardziej w jego zasięgu."

TW 10, 2015, s. 88-89

więcej >>

Monografie

Pavel Hanes, Evangelical Theology and Philosophy: Improving a Difficult Relationship

The book presents an approach to philosophy from the point of view of evangelical theology. It describes the ways of using philosophy in Christian apologetics and at the same time could be a guide to the successful study of philosophy by theologians.

więcej >>