Adam Płachciak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu