Lista recenzentów ThWr 10/2015

Lista recenzentów Theologica Wratislaviensa Tom 10 (2015)

Prof. zw. dr hab. Leszek Koczanowicz

Prof. zw. dr hab. Adam A. Zych

Prof. dr Corneliu Constantineanu

Prof. Giacomo Ferrari

Prof. UG dr hab. Wojciech Gajewski

Prof. UG dr hab. Bogusław Górka

Prof. UwB dr hab. Jerzy Halicki

Prof. UG dr hab. Alicja Jurgiel-Aleksander

Ks. prof. PWT dr hab. Jan Klinkowski

Prof. DSW dr hab. Jerzy Kochanowicz

Prof. KUL dr hab. Maciej Münnich

Prof. UW dr hab. Katarzyna Pachniak

Ks. prof. PWT dr hab. Sławomir Stasiak

Prof. EWST dr hab. Wojciech Szczerba

Prof. ChAT dr hab. Kalina Wojciechowska

Ks. dr hab. Szymon Drzyżdżyk

Dr hab. Łukasz Niesiołowski-Spanò

Dr  Joel Burnell

Dr Filip Jakubowski

Dr Małgorzata Kozubek

Dr Radosław Łazarz

Dr Małgorzata Malec-Rawiński

Dr Krzysztof Morta

Dr Joanna Papiernik

Fragmenty

Ks. bp Waldemar Pytel, Diecezja wrocławska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

"Bonhoeffer (...): napomina chrześcijan, że jeśli łaska ma być przyjęta i okazać się skuteczna, należy uczynić wszystko, co możliwe, aby nie była ona „tania”, lecz — przeciwnie — „droga”, to znaczy zobowiązująca do modlitwy i czynu, który jest konkretnym naśladowaniem Chrystusa w Jego Słowie. W tym sensie Bonhoeffer stale wzbogaca chrześcijaństwo wszystkich czasów, ponieważ wyklucza jakiekolwiek samozadowolenie. Co więcej, wyjmuje chrześcijanina z kontekstu Kościoła instytucjonalnego i każe nam wszystkim szukać Chrystusa i Jego woli w określonej rzeczywistości, jakby nie było Wszechmocnego!"

TW 11, 2016, s. 9

Stefan Nowicki, Uniwersytet Wrocławski

"Zagadnienie ludzkiego życia i przemijania jest obecne we wszystkich kulturach świata, gdyż człowieka fascynuje z jednej strony ulotność istnienia, a z drugiej możliwość przedłużenia egzystencji dzięki dziedzictwu, jakie po sobie zostawia. Z tego tez względu wiele utworów literackich opiewa nieśmiertelną sławę, jaka zyskali sobie wielcy bohaterowie przeszłości. Trzeba przy tym przyznać, że sława owa zasadniczo wypływa z dokonań wojennych, nadludzkiej siły lub nieprzeciętnej odwagi (i jednocześnie jest nimi ograniczona). Przeciętny śmiertelnik nie mógł zatem marzyc o pozostaniu w wiecznej pamięci rzesz potomnych, jednak przeżycie we wspomnieniach własnych spadkobierców znajdowało się jak najbardziej w jego zasięgu."

TW 10, 2015, s. 88-89

Kacper Mulawa, Uniwersytet Wrocławski

"Ekonomia wyrastała początkowo z korzeni etyki i filozofii, a na kształt współczesnego życia gospodarczego, a także społecznego Europy wpłynęły w dużej mierze wartości chrześcijańskie. Nie sposób pominąć tej gałęzi etyki, która wywodzi się wprost z nauk reformatorów, co sugeruje m.in. dyskusja sprowokowana przez Maxa Webera, w której ruchom protestanckim przypisuje się istotne kroki w budowaniu kapitalizmu."

TW 9, 2014, s. 141

więcej >>

Monografie

John Matthews, Lękliwe dusze pytają. Duchowość Dietricha Bonhoeffera

Rekonstrukcja głównych idei zawartych w listach teologicznych i zapiskach więziennych wybitnego teologa protestanckiego i działacza antynazistowskiego ruchu oporu.

więcej >>