Redakcja

REDAKCJA

prof. EWST dr hab. Wojciech Szczerba – REDAKTOR NACZELNY

prof. EWST dr hab. Piotr Lorek – Z-CA REDAKTORA NACZELNEGO

dr Sebastian Smolarz (EWST) – SEKRETARZ REDAKCJI

 

KONTAKT

redakcja@ewst.edu.pl

 

RADA NAUKOWA

prof. Parush R. Parushev (International Baptist Theological Seminary, Praha)

prof. Philip H. Towner (Nida Institute for Biblical Scholarship, American Bible Society, New York)

prof. zw. dr hab. Janusz T. Maciuszko (Chrześcijańska Akademia Teologiczna)

prof. dr hab. Kalina Wojciechowska (Chrześcijańska Akademia Teologiczna)

prof. dr hab. Bogdan Ferdek (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu)

doc. ThDr. Albín Masarik, PhD (Univerzita Mateja Bela w Banskiej Bystricy)

 

REDAKTOR JĘZYKOWY – dr Joel Burnell (j. angielski)

Fragmenty

Stefan Nowicki, Uniwersytet Wrocławski

"Zagadnienie ludzkiego życia i przemijania jest obecne we wszystkich kulturach świata, gdyż człowieka fascynuje z jednej strony ulotność istnienia, a z drugiej możliwość przedłużenia egzystencji dzięki dziedzictwu, jakie po sobie zostawia. Z tego tez względu wiele utworów literackich opiewa nieśmiertelną sławę, jaka zyskali sobie wielcy bohaterowie przeszłości. Trzeba przy tym przyznać, że sława owa zasadniczo wypływa z dokonań wojennych, nadludzkiej siły lub nieprzeciętnej odwagi (i jednocześnie jest nimi ograniczona). Przeciętny śmiertelnik nie mógł zatem marzyc o pozostaniu w wiecznej pamięci rzesz potomnych, jednak przeżycie we wspomnieniach własnych spadkobierców znajdowało się jak najbardziej w jego zasięgu."

TW 10, 2015, s. 88-89

Kacper Mulawa, Uniwersytet Wrocławski

"Ekonomia wyrastała początkowo z korzeni etyki i filozofii, a na kształt współczesnego życia gospodarczego, a także społecznego Europy wpłynęły w dużej mierze wartości chrześcijańskie. Nie sposób pominąć tej gałęzi etyki, która wywodzi się wprost z nauk reformatorów, co sugeruje m.in. dyskusja sprowokowana przez Maxa Webera, w której ruchom protestanckim przypisuje się istotne kroki w budowaniu kapitalizmu."

TW 9, 2014, s. 141

Radosław Łazarz, EWST

"Sformułowania kanonu można odnieść do większości opisów uczt, zwłaszcza ze względu na obrazowe przedstawienie rozgryzania ciała. Już w czasach nowożytnych na ten obraz eucharystyczny mogła nałożyć się kalka związana z ówczesnymi praktykami medycznymi, jak choćby używanie sproszkowanej mumii."

TW 8, 2013, s. 91

więcej >>

Monografie

John Matthews, Lękliwe dusze pytają. Duchowość Dietricha Bonhoeffera

Rekonstrukcja głównych idei zawartych w listach teologicznych i zapiskach więziennych wybitnego teologa protestanckiego i działacza antynazistowskiego ruchu oporu.

więcej >>